Политика за поверителност

"Евита 2007" ЕООД е публично търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205509327, със седалище : гр. Сопот, ул."Васил Левски” №14.

"Евита 2007" ЕООД предоставя продукти на потребителите си чрез интернет магазина  www.unikalna.bg 

 С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни "Евита 2007" ЕООД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

 

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание

 От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които www.unikalna.bg прилага. Сред тях са:

  • Да ви информираме какви данни използваме.
  • Да ви информираме защо ги използваме.
  • Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме.
  • Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
  • Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

Какви данни събираме ние от нашите потребители

 

Лични данни, които Вие предоставяте:

Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на личните Ви данни при използването на сайта не е задължително, освен ако желаете да си направите доброволна регистрация.


Личните данни, които събираме при извършена от Вас доброволна регистрация са: име и фамилия, дата на раждане,пол, имейл адрес, адрес, телефонен номер. Това е информация, която следва да посочите, за да може да си направите регистрация, чрез която може да бъдете идентифициран лично. Вие можете да ги коригирате и/или заличите във всеки един момент от профила си.

Целите на събирането на посочените лични данни са описани по-долу в настоящата политика за поверителност и защита на личните данни.

 Интеграция с приставки на социални медии.

 Интегрирали сме приставки на социални медии в нашите сайтове. Това означава, че когато кликнете върху един от тези бутони (като бутона „харесва ми" на Facebook), споделяме част от информацията Ви с доставчика на съответната социална медия. Ако в този момент сте вписани в профила си в съответната социална медия, доставчикът на медията може да свърже тази информация с Вашия профил в социалната медия и евентуално да покаже вашите действия на профила Ви, правейки ги видими за останалите потребители, с които сте свързани.

Други услуги и функции, свързани със социални медии

Може да интегрираме още услуги, свързани със социални медии (като съобщения в социални медии), чрез които да общувате с нас или с Ваши познати във връзка с нашите услуги. Може също да поддържаме профили в социални медии и да предлагаме приложения на сайтовете на различни социални медии. Всеки път, когато се свържете с нас чрез социална медия, доставчикът на съответната социална медия може да Ви позволи да споделяте информация с нас. Ако изберете да споделяте, ще бъдете общо уведомени от доставчика коя информация ще бъде споделяна. Например, когато се вписвате в своя профил посредством профила си в социална медия, определена информация (както е било разрешено от доставчика на социалната медия) може да бъде споделена с нас. Това може да включва Вашия адрес, възраст или профилни снимки, запазени във Вашия профил.

 

Лични данни, които се събират автоматично:

Когато посещавате  уеб страницата ни, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично.


Обобщена информация - Log Files - както много други сайтове ние получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в сайта и кои страници сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:


Бисквитки (‘Cookie'): Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с нашия или друг сайт.

Какво представляват бисквитките, научете от Политика за Бисквитките

"Евита 2007" ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на "Евита 2007" ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност "Евита 2007" ЕООД да доставя реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно:

-Google със съответните свои продукти: Google Analytics , Google+,Google Adwords

https://privacy.google.com/# , https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg;

-Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in “like” button, Sign in with Facebook profile и др.: https://www.facebook.com/privacy/explanation ;

-Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;

-Zopim

Ако  се свържете с нас чрез нашия сайт по каквато и да е причина (например по електронната поща или използвайки нашата функция за чат на живо,предоставена от Zopim (дъщерно дръжество на ZenDesk)), ние обикновено съхраняваме тези съобщения и Вашия IP адрес за срок от шест месец, освен ако не се изисква по правни причини или изключителни обстоятелства да се запази тази информация за по-продължителен срок от време. Освен това, нашият доставчик на чат на живо, Zopim, може да събере определена информация за Вас, включително Вашия IP адрес, и такава информация е предмет на политиката за сигурност на Zopim и политиката за поверителност на Zopim: https://www.zopim.com/privacy.html

Информацията е в изпълнениена законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.)

Цели на обработка на личните Ви данни:


www.unikalna.bg обработва личните Ви данни само за целите, описани по-долу:
• за регистрация и управление на профила Ви.

•за изпълнение на направена от Вас поръчка;
• за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение с цел подобряване на нашите продукти;
• да Ви изпращаме регулярен нюзлетър, за който изрично сте се абонирали;
• за маркетингови цели, свързани с активности на съответния уебсайт;
• да Ви изпращаме маркетингови съобщения и информация на трети страни, когато изрично сме получили Вашето съгласие за това.

 

Какво правим, за да защитим личните Ви данни:

 

Ние полагаме сериозни усилия, за да гарантираме сигурността на нашите уебсайтове. Данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет). SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет.


Паролата, която предоставяте при регистрацията си, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация.


Запазването на поверителността и сигурността на личната Ви информация е с най-висок приоритет и ограничаваме достъпа до нея само на онези служители на www.unikalna.bg , които трябва да влязат в контакт с нея, за да изпълнят своята роля и да дадат възможност на продуктите ни да Ви бъдат предоставени. Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.


Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на нашият уебсайт. В общия случай , съхраняваме Вашите лични данни докато съществува Вашият профил или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.

Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство. 
Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

 

Вашите права и възможности във връзка с обработка на личните Ви данни

 

Разполагате с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, а именно:
1. оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго; 
2. имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;
3. по всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от горепосочените сайтове;
4. Ако прецените, че не желаете www.unikalna.bg да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:
4.1.личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
4.2.в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;
4.3.ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;
4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;
4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;
5. В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните Ви данни; 
6. право на възражение пред www.unikalna.bg срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: sales@unikalna.bg, изпратено от регистрационния ви имейл адрес, съдържащо най-малко следното:
1. потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
2. описание на искането;
3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

Ако субект пожелае да бъде „забравен“и неговите лични данни бъдат изтрити, то това е необратим процес и не могат да бъдат възстановени впоследствие!

В случаите на упражняване на правата по чл. 17 от GDPR, "Евита 2007" ЕООД изтрива единствено личните данни на субекта, но не и публично достъпни публикации, които субектът на данните е направил като коментари към публикации в сайта и блога към него.

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

Освен горепосочените права www.unikalna.bg Ви дава право да извършвате сами някои от следните промени във връзка с обработването на личните Ви данни, а именно:
• В потребителския си профил може сами да редактирате и изтривате лични данни, които не за задължителни за ползването на сайта;
• Можете да управлявате предпочитанията си за абонаменти от настройките на потребителския си профил, както и да се откажете от получаването на конкретен e-mail бюлетин чрез избор на опцията за отписване в края на всеки получен e-mail.

По всяко време имате право да извлечете данните, които сте предоставили на нашия сайт. За целта влезте в профила си и изберете менюто "GDPR-ЛИЧНИ ДАННИ". Кликнете върху „Вземете моите данни“, за да изтеглите автоматично копие на вашите лични данни в pdf или csv файл.

Полезна информация:

На следния адрес можете да откриете много полезна информация за онлайн поведенческа реклама и защита на личните данни в Интернет http://www.youronlinechoices.com/bg/.

Повече информация за защита на лични данни, може да получите на сайта на Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1115 


Връзка с нас:


В случай че имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни или в случай че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, моля да се свържете с нас чрез email на следния адрес: sales@unikalna.bg

 

 

 

 

Последвайте ни във Facebook